Polityka prywatności Probukmacher.pl

Wprowadzenie

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu probukmacher.pl jest FIRMA, ADRES, NIP.
 • Przez „Użytkownika” rozumie się każdą osobą, która za pośrednictwem Internetu ma dostęp do strony internetowej probukmacher.pl
 • Przez „Adres IP” rozumie się indywidualny numer protokołu internetowego, wyróżniający każde urządzenie elektroniczne podłączone do sieci Internet.

Zbieranie danych osobowych

Zgodnie z polityką prywatności probukmacher.pl, Serwis może gromadzić i wykorzystywać następujące rodzaje danych:

 • Informacje o urządzeniu elektronicznym Użytkownika (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny).
 • Informacje dotyczące wizyt Użytkownika i sposobu korzystania z witryny (w tym źródła odesłań, długości wizyt, godziny wejść i wyjść, sposoby nawigacji w ramach witryny internetowej).
 • Dane podawane podczas dodawania komentarzy i rejestracji konta (w tym adres e-mail).
 • Nazwa Użytkownika, wpisywana podczas dodawania komentarza.
 • Informacje statystyczne dotyczące używanych do przeglądania treści Serwisu urządzeń elektronicznych.
 • Wszelkie dane wynikające z korespondencji droga e-mailową na linii Użytkownik-Serwis lub za pośrednictwem strony internetowej.
 • Wszelkie przesłane przez Użytkownika dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 • Dane osobowe Użytkowników probukmacher.pl przetwarzane są w celu niezbędnym do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest oparte o realizację uprawnień wynikających z rozpoczęcia korzystania z zasobów Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się także w celu zapewnienia poprawnego działania „ciasteczek” (plików cookies) w ramach strony probukmahcer.pl. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być też w celu prawnie uzasadnionych interesów administracji Serwisu, w tym do tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danym zgromadzonym w Serwisie probukmacher.pl. Administracja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w celach archiwizacji lub potrzebnych przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uwaga! Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach skutkować:

 • Zablokowaniem dostępu do Serwisu (dot. przede wszystkim zgody na wykorzystanie plików cookies).
 • Uniemożliwieniem prowadzenia korespondencji e-mailowej na linii Serwis-Użytkownik.

Dane osobowe mogą być ujawnione

Wszelkie udostępniane przez Użytkownika dane osobowe są w ramach Serwisu probukmacher.pl bezpieczne. Serwis nie wykorzystuje ich do celów innych, niż określone w polityce prywatności. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie w wyjątkowych sytuacjach:

 • Jeśli trwają postępowania prawne.
 • W przypadku konieczności wyegzekwowania lub obrony praw do strony internetowej probukmacher.pl
 • Jeżeli wymaga tego ewentualny nabywca (lub potencjalny nabywca) jakiejkolwiek części działalności Serwisu.
 • W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych sądom lub innym właściwym organom w celu wyegzekwowania prawa, jeżeli zaistnieje prawna podstawa do udostępniania takich danych.
 • Podstawowe dane osobowe Użytkownika (takie jak nazwa konta) są widoczne dla innych Użytkowników.
 • W celu komunikacji z Serwisem konieczne jest podanie adresu e-mail, który pozostaje do dyspozycji pracowników administracji probukmacher.pl

Przechowywanie danych Użytkowników

Administracja Serwisu przechowuje dane Użytkowników przez okres trzech lat. Dane są przechowywane z wykorzystaniem nowoczesnych zabezpieczeń. Serwis gromadzi je w celach prawnie uzasadnionych, takich jak cele archiwalne, tworzenie kopii zapasowych, cele konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Prawa przysługujące związane z przetwarzaniem danych

Na podstawie przetwarzania przez administrację danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Dostępu do własnych danych osobowych, udostępnionych w Serwisie.
 • Utworzenia kopii zapasowych udostępnionych w Serwisie danych.
 • Zażądania sprostowania danych osobowych w przypadku zaistniałych nieprawidłowości lub braków.
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez Serwis.
 • Zażądania usunięcia danych osobowych z Serwisu.
 • Zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Serwis.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez zgodności z prawem przetwarzania, którego udzielono na podstawie wcześniejszej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma zastosowanie inna podstawa prawna ich przetwarzania, co dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administracja Serwisu probukmacher.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu zachowania bezpieczeństwa, poufności i anonimowości danych osobowych Użytkowników. Przetwarzanie danych odbywa się w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administracja zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych na bezpiecznych serwerach, w celu właściwego zachowania prywatności Użytkowników.

Pliki cookies

Pliki cookies, znane również jako „ciasteczka” to pliki, które zapisywane są i przechowywane na urządzeniu elektronicznym Użytkownika w trakcie odwiedzania danej witryny internetowej. „Ciasteczka” są danymi teleinformatycznymi, które zapisuje i przechowuje urządzenie elektroniczne Użytkownika, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp do witryny. Celem tych plików jest przede wszystkim optymalizacja poprawnego działania serwisów internetowych i wymiany danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a witryną.

Cookies służą do:

 • Zapamiętywania odwiedzin i preferencji Użytkownika (język strony, układ, kolorystyka, itp.).
 • Sprawdzania widoczności reklam i ankiet.
 • Wsparcia rozmieszczenia reklam w serwisie w sposób dopasowany do zainteresowań lub miejsca zamieszkania Użytkownika.

Pliki cookies w serwisie probukmacher.pl

 1. Serwis probukmacher.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administracja Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administracją Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

Adres strony internetowej: www.probukmacher.pl

Adres e-mail: info@probukmacher.pl